Projekt pod nazwą: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych”.

  Konsorcjant, tj. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. we współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Alchemią S.A., HEATMASTERS Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) Czytaj więcej …

NCBIR

Projekt pod nazwą: “Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości” Projekt pod nazwą: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych”

O projekcie

Informacja o projekcie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2012-2015 Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu  dla gospodarki” Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji  w sektorze usług nowoczesnych”   Nazwa projektu: Centrum Badawczo Rozwojowe Czytaj więcej …