Zarząd

Henryk Łabędź – Prezes Zarządu   Urodzony 8 czerwca 1962r. w Tarnowie. Na prezesa Zarządu został wybrany w lipcu 2016 r. Jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w Radach Nadzorczych Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, MPK w Czytaj więcej …

Historia

Początki istnienia spółki wiążą się z utworzeniem w 1917 roku Warsztatów Kolejowych. Przez pierwsze 35 lat swojej działalności Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a wtedy Warsztaty Kolejowe, rozwijały się dzięki związkom z transportem kolejowym. Stopniowy rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet Czytaj więcej …