Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z  decyzją  Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki  nr DZO.WKP.492.40.34.2017.PBa z dnia 13 października 2017r. przedsiębiorstwo energetyczne: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym   na obszarze jego działania, na okres   od   1 stycznia 2018r.   do  31 grudnia 2018r.