Dyrektorzy

Dyrektor Operacyjny
Tomasz Berezowski
tel. 14 6306201,202; fax 14 6306204
e-mail sekretariat@zmt.tarnow.pl

Dyrektor ds. Handlu
Jerzy Drożdż
tel. 14 6306219; fax 14 6306204

Dyrektor Produkcji
Krzysztof Sosin
tel. 14 630 62 71; fax 14 6306204

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
dr inż. Tadeusz Świętek
tel. 14 6803910; fax 14 6803913