Dyrektorzy

Dyrektor Finansowy
Krzysztof Adamiec
tel. 14 6306258; fax 146306204

Dyrektor ds. Produkcji
Robert Pacana
tel. 14 6306205; fax 14 6306204

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji
Krzysztof Sosin
tel. 14 6306271; fax 14 6306204

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
dr inż. Tadeusz Świętek
tel. 14 6803910; fax 14 6803913