Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z  decyzją  Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.80.2016.KO z dnia 14 października 2016r. przedsiębiorstwo energetyczne: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze jego działania, na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-4711-71(9)/2012/1856/KF z dnia 03.02.2012 wyznaczone zostało operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.04.2012r.