STUDENCI NA TROPIE GALWANOTECHNIKI

Zainteresowanie i zaskoczenie. Takie wrażenia dominowały wśród studentów kierunku chemia z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej po wizycie w naszej firmie. Słuchacze ostatniego roku studiów licencjackich najwięcej czasu spędzili na starej galwanizerni. Wcześniej mieli także możliwość zapoznania się z ogólną prezentację Czytaj więcej …

TARNOWSKI PRZEMYSŁ Z RZESZOWSKĄ NAUKĄ

Nacisk na współpracę nauki z biznesem oraz zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych rozwoju. Takie są założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczącego nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dynamiczny rozwój gospodarki ma być związany ze wzrostem nakładów na działalność Czytaj więcej …

ZMT W KONSORCJUM DO PROGRAMU WISŁA

Zabezpieczenie potrzeb w zakresie modernizacji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz intensywny rozwój polskiego przemysłu obronnego. Realizacja tych celów przyświeca  powołanie przez Polską Grupę Zbrojeniową konsorcjum o kryptonimie Wisła. Zawiązało je 10 spółek należących do PGZ, które posiadają kompetencje do Czytaj więcej …