OCENIMY SIEBIE I RELACJE W FIRMIE

We wrześniu pracowników Zakładów Mechanicznych czeka ważny egzamin. Przypadnie im zadanie ocenienia własnego zaangażowania w pracę. Wnioski z ankiet, które wypełniać będzie załoga, posłużą do lepszego określenia wszystkich czynników, mających wpływ na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rezultatem ma być wypracowanie planu Czytaj więcej …

CO NA NARADZIE ZARZĄDZAJĄCYCH W PHO?

Podczas spotkania strategicznego grupy G60 w dniach 20-22 sierpnia zaplanowano omówienie polityki handlowej, podsumowanie wyników pierwszego półrocza w poszczególnych spółkach Polskiego Holdingu Obronnego oraz warsztaty strategiczne. Ponadto w programie umieszczono kontynuację prac nad opracowaniem systemu wartości Holdingu.  O celach spotkania Czytaj więcej …