Operator Systemu Dystrybucyjnego

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-4711-71(9)/2012/1856/KF z dnia 03.02.2012 wyznaczone zostało operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.04.2012r.

Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko  – w poszczególnych latach.