Przy Zakładach Mechanicznych powstała Rada Innowacyjno – Naukowa

Wobec licznych realizowanych inicjatyw i projektów rozwojowych, wymagających wsparcia i zaangażowania osób związanych ze środowiskiem naukowym w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. została powołana przez zarząd spółki Rada Innowacyjno – Naukowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr,

Senator RP, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Dyrektor Naczelny Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH,

Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda,

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka,

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ,

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prorektor ds. Współpracy,

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara,

Profesor Politechniki Krakowskiej, Prorektor ds. Nauki,

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek,

Profesor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Mechanicznego,

Dr hab. inż. Jadwiga Laska,

Profesor, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,

Dr inż. Sebastian Bielecki,

Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kut

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,

Dr inż. Michał Wojtkiewicz,

Poseł RP, Członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz Komisji ds. Unii Europejskiej

Mgr Wiesław Krajewski,

Poseł RP, Członek Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP,

Podczas pierwszego spotkania Rady (w siedzibie Zakładów Mechanicznych) wręczono Akty Powołania zaproszonym gościom, przyjęto regulamin Rady, wybrano przewodniczącego – prof. Kazimierza Wiatra i wiceprzewodniczących dr. Tadeusza Świętka i dr. Jadwigę Laskę.

Zaraz po wyborze na przewodniczącego prof. Kazimierz Wiatr powiedział – Rada Naukowa ma trzy zadania, doradztwo, konsulting, opiniowanie działań innowacyjnych w Zakładach Mechanicznych, pokazywanie i podkreślanie obszarów gdzie odnieśliśmy i możemy odnieść sukces oraz budowanie współpracy między ośrodkami edukacyjnymi a ZMT.

Obecny na spotkaniu oraz mocno zaangażowany w działalność Rady prof. Jan Duda zauważył, że Tarnów może być centrum przemysłu obronnego – Zakłady Mechaniczne w Tarnowie mogą konkurować z każdą firmą zbrojeniową z kraju czy z zagranicy, mają wszelkie możliwości aby być motorem innowacji i liderem przemysłu w tej dziedzinie. Na pytanie dlaczego wstąpił do Rady, odpowiedział – Uczestniczenie w procesie wytwarzania w dziedzinie przemysłu to powinność człowieka nauk i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do pracy by doradzać w kwestiach związanych z innowacyjnością, ponieważ właśnie skuteczna realizacja dobrych pomysłów to obszar bardzo zaniedbany w ostatnich latach, polski przemysł był marginalizowany, a teraz okazuje się, że ciężką pracą oraz przede wszystkim inteligencją dorównujemy konkurencji.

Prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. Henryk Łabędź nie krył zadowolenia z powstania Rady, podziękował wszystkim za przybycie i za chęć społecznego wsparcia zarządu w pracy na rzecz spółki – Bardzo się cieszę, że takie szacowne naukowe grono chce z nami współpracować i podejmować wyzwania w projektach rozwojowych oraz realizowanych inicjatywach naszej firmy, bo w tym obszarze intelektualnym mamy duże rezerwy. Bardzo się cieszę, że doszło do konstruktywnej rozmowy świata nauki z producentami, których wspólnym interesem jest bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Załączniki