RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

To propozycja, która może uatrakcyjnić wakacyjne wyjazdy naszych pracowników. Wszyscy z nich mogą wziąć udział w ekologicznym konkursie na najciekawsze, ekologiczne zdjęcie. Tematyka fotografii dotyczy natury lub kontrastu pomiędzy dziką przyrodą, a jej elementami, zniszczonymi przez człowieka.

– Głównym celem naszego konkursu jest wzrost świadomości proekologicznej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz dostrzeganie niezwykłych detali, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczeń środowiska – wylicza Paulina Filińska, specjalista do spraw ochrony środowiska w ZMT. Dodaje ona, że można też zgłaszać prace rodzinne, jednak zgłaszającą powinna być osoba, która ma największy wpływ na kształt fotografii konkursowej.

Warto się przyłożyć do selekcji obrazkowych wspomnień z wakacji, ponieważ jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Autorskie prace w postaci pojedynczej fotografii lub kolażu kilku z nich powinny być przygotowane w formacie JPG i opisane wg schematu tytuł zdjęcia_imie i nazwisko Uczestnika Konkursu. Powinny one mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 1600×1200 px. Ponadto trzeba przesłać skan podpisanego oświadczenia, dotyczącego praw autorskich. Zostało ono opublikowane na stronie internetowej spółki w zakładce Z życia firmy. Jest także dostępne w wewnętrznej sieci EXTRANET. Nie można zgłaszać fotografii nagrodzonych już w innych konkursach. Termin nadsyłania prac upływa 12 września o godz. 24:00, a konkurs zostanie rozstrzygnięty do 26 września.

Autor najlepszego zdjęcia otrzyma dziesięciocalowy tablet z klawiaturą, etui i modemem 3G. Na osoby, które nadeślą wyróżnione zdjęcia czekają zestawy upominkowe. Łączna wartość nagród wynosi 2 000 zł. Najlepsze prace zostaną opublikowane na wewnętrznych tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej spółki.