(Polski) Zakup i instalacja systemu wibracyjnego do przeprowadzania badań wibracyjnych materiałów tj: a) Inwestycje w infrastrukturę oraz Utworzenie stanowiska do badań dynamiki układów stabilizacji w zakresie testowania napędów, testowania videotrackera i całej głowicy tj: b) Wylanie fundamentu pod stanowisko do badań układów stabilizacji