CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

Opis

W dziedzinie systemów informatycznych oferujemy współpracę w zakresie opracowania oprogramowania i sprzętu w wymienionych niżej obszarach:

 • oprogramowanie dla specjalizowanych jednostek sterujących – wzmocnione komputery modułowe własnej produkcji,
 • oprogramowanie testów, serwisowe, wsparcia użytkownika,
 • specjalizowane systemy wbudowane,
 • niskopoziomowe oprogramowanie warstwy fizycznej układów,
 • oprogramowanie systemów bezpieczeństwa i wysokiej odpowiedzialności,

W naszej pracy korzystamy m.in. z takich narzędzi jak:

QT,   Visual Studio,   AVR Studio,   LPC Expresso,   Matlab,   SVN,   GitHub

Współpraca z Centrum Badawczo Rozwojowym

Współpraca może obejmować udział specjalistów z dziedziny elektroniki, oprogramowania lub mechaniki w wąskim, jasno sprecyzowanym obszarze, z nastawieniem na konkretny wynik czy skuteczne doradztwo techniczne. Współpraca może być znacznie szersza, obejmująca wytworzenie urządzenia od pomysłu, przez założenia po finalny, gruntownie przebadany produkt. Projektujemy złożone elektronicznie i mechanicznie urządzenia. Wymagająca branża  militarna sprawia, że interdyscyplinarny zespół inżynierów Centrum Badawczo Rozwojowego wypracowuje rozwiązania bezpieczne, w przewidywalnym czasie, zoptymalizowane kosztowo. Całości dopełnia świetny system zarządzania projektami zapewniający przepływ informacji nie tylko wewnątrz zespołu, ale także rzetelną informację o postępach dla Klienta.

W dziedzinie konstrukcji elektroniki specjalnej i urządzeń elektronicznych oferujemy współpracę w następujących obszarach:

 • specjalizowane komputery modułowe,
 • układy napędowe,
 • pulpity sterowania,
 • specjalizowane manipulatory,
 • układy rejestracji i wizualizacji danych z sieci sensorów,

W dziedzinie badań elektroniki specjalnej oferujemy współpracę w następujących obszarach:

 • pomiary oscyloskopowe i widmowe urządzeń,
 • przygotowanie do badań kompatybilności elektromagnetycznej,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • analizy termiczne układów,
 • pomiary momentu obrotowego,
 • badania klimatyczne urządzeń,
 • badania wpływu narażeń mechanicznych,

W naszej pracy korzystamy m.in. z takich narzędzi jak:

 • Altium Designer,
 • Matlab,
 • Lab View
 • narzędzia laboratoryjne Tektronix, Fluke