Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego- Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40 ft HC

Opis

Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego- Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40 ft HC, jest wysoko wyspecjalizowanym centrum szkoleniowym do realizacji zadań treningu strzeleckiego z broni palnej. Umożliwia przeprowadzenie treningu strzeleckiego służbom wojskowym,  funkcjonariuszom komisariatów Policji oraz załogom posterunków np. Straży Granicznej w miejscu pracy przy minimalizacji problemów logistycznych. Strzelnicę można ustawić na terenie przyległym do placówki i uruchomić w ciągu kilkudziesięciu minut. Kompletna strzelnica kontenerowa składa się z dwóch lub więcej połączonych kontenerów, w których można prowadzić trening strzelecki na dystansie od 5 do 50 m ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia. Bardzo ważną zaletą strzelnicy kontenerowej jest możliwość zainstalowania multimedialnego interaktywnego trenażera do realizacji zadań treningu strzeleckiego z wykorzystaniem amunicji ostrej lub  wskaźników laserowych.

Strzelnica umożliwia prowadzenie treningu strzeleckiego indywidualnego , w parach lub zespołach zadaniowych z wykorzystaniem amunicji ostrej lub  wskaźników laserowych. Strefę strzelań strzelnicy kontenerowej zaprojektowano do bezpiecznego prowadzenia ognia amunicją ostrą z pistoletów centralnego i bocznego zapłonu o kalibrze do 11,43 mm, pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm – ogniem pojedynczym lub krótkimi seriami, oraz z wykorzystaniem karabinków o kalibrze 5,56×45 mm z zastosowaniem amunicji z pociskami wystrzeliwanej z prędkością początkową do 1000m/s i energii pocisku do 2000J.

Cechy strzelnicy kontenerowej:

  • mały koszt pozyskania i eksploatacji w porównaniu do obiektów stałej zabudowy,
  • nie wymaga zgód budowlanych na posadowienie,
  • posadowienie strzelnicy może nastąpić na utwardzonym terenie lub pozostawiona na naczepach do przewozu kontenerów, na których jest przewożona,
  • możliwość prowadzenia strzelań statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem amunicji ostrej/bojowej,
  • znikome oddziaływanie na środowisko pod względem hałasu,
  • możliwość szybkiego i łatwego przemieszczenia z jednego miejsca użytkowania
    w dowolne inne miejsce i na dowolny okres czasu,
  • szybki czas uruchomienia strzelnicy w dowolnej lokalizacji,
  • jedna przewoźna strzelnica może obsłużyć w wystarczającym stopniu kilka jednostek danego garnizonu.

Galeria

Twardy reset – Kontenerowa strzelnica polskiej produkcji