LEKKI OBSERWACYJNO-OBRONNY KONTENER LOOK

Opis

LOOK przeznaczony jest do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy pełniących zadania obserwacyjne i obronne (np. punktów kontrolno-obronnych, baz lub innych istotnych obiektów strategicznych, lotniska) w okresie pokojowym jak i działaniach wojennych lub stabilizacyjnych. Może być włączony do systemu ochrony bazy albo być obiektem autonomicznym. Kontener LOOK pozwala zwiększyć stopień ochrony żołnierzy oraz funkcjonariuszy ochraniających lub kontrolujących ważne obiekty, instalacje, punkty kontrolno-obserwacyjno-obronnej (dzięki opancerzeniu i użyciu technicznych środków obserwacji w zakresie światła widzialnego i podczerwieni), ograniczyć straty personelu oraz skutecznie zwalczać zagrożenia w dozorowanych strefach za pośrednictwem zintegrowanego uzbrojenia. Każdy kontener posiada odporność na ostrzał na poziomie 2 według STANAG. Wyposażony jest również w opancerzone okna z trzech stron, właz w dachu z obrotnicą dla dodatkowej ręcznej obsługi stanowiska strzeleckiego, system nawiewno – grzewczy z klimatyzacją, system zasilania awaryjnego, opcjonalnie monitorowe stanowisko obserwacji i sterowania dla dowódcy warty, stanowisko strzelca-wartownika z pulpitem sterowniczo-obserwacyjnym, system łączności. Ponadto kontener LOOK został wyposażony w system hakowy umożliwiający załadunek kontenera na pojazd, co zapewnia dużą mobilność i możliwość szybkiego przemieszczania obiektu.

Galeria