LEKKI OBSERWACYJNO-OBRONNY KONTENER LOOK

Opis

Kontener LOOK pozwala zwiększyć stopień ochrony żołnierzy/funkcjonariuszy ochraniających/kontrolujących ważne obiekty, instalacje, punkty kontrolno-obserwacyjno-obronnej (dzięki opancerzeniu i użyciu technicznych środków obserwacji w zakresie światła widzialnego i podczerwieni), ograniczyć straty personelu oraz skutecznie zwalczać zagrożenia w dozorowanych strefach za pośrednictwem zintegrowanego uzbrojenia. Każdy kontener wyposażony jest w monitorowe stanowisko obserwacji i sterowania dla dowódcy warty, stanowisko strzelca-wartownika z pulpitem sterowniczo-obserwacyjnym, system łączności, opancerzone okna z trzech stron, właz w dachu dla dodatkowej ręcznej obsługi stanowiska strzeleckiego, system nawiewno-grzewczy z klimatyzacją i opcjonalnie system zasilania awaryjnego. Ponadto konstrukcja obiektu charakteryzuje się łatwością przenoszenia środkami transportu (kontener).

LOOK przeznaczony jest do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy pełniących zadania obserwacyjne i obronne ( np. punktów kontrolno-obronnych, baz lub innych istotnych obiektów strategicznych, lotniska) w okresie pokojowym jak i działaniach wojennych lub stabilizacyjnych. Może być włączony do systemu ochrony bazy albo być obiektem autonomicznym.

Cechy kontenera LOOK:

  • odporny na ostrzał dzięki zastosowaniu opancerzenia oraz kuloodpornych szyb,
  • łatwość transportu i przemieszczania (zabudowa kontenera),
  • posiada zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie oraz sensory obserwacyjno-wykrywające, co zapewnia skuteczne i bezpieczne prowadzenie strzelań
  • pozwala na długotrwałe pełnienie zadań w bardzo dobrych warunkach dzięki klimatyzacji i miejscu wypoczynku.
  • może być jednostką autonomiczną i włączoną do systemu ochrony bazy, przy zachowaniu cech łatwego przenoszenia środkami transportu dla kontenerów.
  • zintegrowane działanie urządzeń: obserwacyjno-celowniczych kontenera z urządzeniami celowniczymi stanowiska strzeleckiego, zdalnego sterowania stanowiskiem strzeleckim, dla jak najszybszego wykrycia, zidentyfikowania i następnie zniszczenia celu

Galeria