OBRÓBKA PLASTYCZNA I INNE USŁUGI

Opis

Cięcie materiałów

 • cięcie blach na nożycach gilotynowych
 • cięcie rur, prętów, profili prostokątnych i płaskowników na piłach taśmowych
 • wykrawanie na prasach elementów z blach

Gięcie materiałów

 • gięcie blach na hydraulicznej prasie krawędziowej sterowanej numerycznie o nacisku 100 ton
 • gięcie blach na hydraulicznej prasie krawędziowej sterowanej numerycznie o nacisku 500 ton
 • zwijania blach na walcarce 3-walcowej
 • tłoczenie blach
 • gięcie rur, prętów, i profili prostokątnych na giętarce 5-osiowej sterowanej numerycznie
  • rury okrągłe ze stali miękkiej
  • rury okrągłe ze stali nierdzewnej
  • profile prostokątne ze stali miękkiej
  • pręty okrągłe ze stali miękkiej
  • pręty kwadratowe ze stali miękkiej

Odkuwki swobodne kute

 • pręty okrągłe i płaskie, wały proste i odsadzane
 • kostki, krążki pełne i przebijane
 • pierścienie i tuleje rozkuwane na trzpieniu cylindrycznym

Odkuwki matrycowe

 • wałki proste i mimośrodowe, korbowody, dźwignie korpusy zaworów, trójników, kolanek koła zębate, kołnierze
 • odkuwki wałków spęczanych jednostronnie na kuźniarce

Gatunki stosowanych materiałów

 • stale konstrukcyjne węglowe i stopowe
 • stale do ulepszania cieplnego, nawęglane i azotowane
 • stale nierdzewne
 • metale nieżelazne
 • stale kwasoodporne

Konstrukcje spawane

 • zgrzewanie punktowe elementów ze stali konstrukcyjnej
 • lutowanie miękkie i twarde
 • spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG, MIG, TIG
 • spawanie konstrukcji ze stopów aluminium metodą MIG, TIG
 • piaskowanie
 • odprężanie wibracyjne konstrukcji spawanych
 • usługi na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym

Inne

Mycie próżniowe

 • myjka próżniowa rozpuszczalnikowa CASTO VACUUM-CAST 3000

Badania grubości powłok galwanicznych metodą fluorescencji rentgenowskiej

 • Fischerscope X-Ray XDL 230s – stanowisko zgodne z normami DIN 50987, ISO 3497, ASTM B568,

Cięcie materiałów

 • cięcie blach na nożycach gilotynowych – maksymalna długość cięcia 2000, maksymalna grubośc blachy 6
 • cięcie rur, prętów, profili prostokątnych i płaskowników na piłach taśmowych – maksymalne wymiary przekroju 270×270 lub Ø270, zakres kątów obrotu ramienia piły 0°÷60° wykrawanie na prasach elementów z blach – maksymalna grubość blachy 3 mm

Gięcie materiałów

 • gięcie blach na hydraulicznej prasie krawędziowej sterowanej numerycznie o nacisku 100 ton – maksymalna długość gięcia Lmax=3000 mm dla grubości blachy do Gmax=2,5 mm (S235JR), maksymalna grubość blachy Gmax=8 m dla materiału S235JR i R gięcia~1,2 G
 • gięcie blach na hydraulicznej prasie krawędziowej sterowanej numerycznie o nacisku 500 ton – maksymalna długość gięcia 4000 mm dla grubości blachy do 12 mm (S235JR), maksymalna długość gięcia 3000 mm dla grubości blachy do 15 mm (S235JR),
 • zwijania blach na walcarce 3-walcowej – maksymalna grubość blachy 3 mm, maksymalna długość gięcia 1000 mm
 • tłoczenie blach – maksymalna grubość blachy 3 mm, maksymalna głębokość tłoczenia 170 mm, maksymalne gabaryty rozwinięcia 1500×500 mm
 • gięcie rur, prętów, i profili prostokątnych na giętarce 5-osiowej sterowanej numerycznie – maksymalna długość detalu 4000 mm,rodzaje giętych materiałów:
 • rury okrągłe ze stali miękkiej (Rm ≤ 45 kg/mm2) o średnicy do 65 mm i grubości ścianki do 4 mm
 • rury okrągłe ze stali nierdzewnej o średnicy do 60 mm i grubości ścianki do 3 mm
 • profile prostokątne ze stali miękkiej o wymiarach do 50×50 mm i grubości ścianki do 2 mm
 • pręty okrągłe ze stali miękkiej o średnicy do Ø35
 • pręty kwadratowe ze stali miękkiej o wymiarach 30x30 mm

Odkuwki swobodne kute

 • pręty okrągłe i płaskie, wały proste i odsadzane – maksymalna długość odkuwki 1500, maksymalna średnica odkuwki Ø320, maksymalna waga odkuwki 150 kg
 • kostki, krążki pełne i przebijane – maksymalna średnica odkuwki Ø400, maksymalna waga odkuwki 140 kg
 • pierścienie i tuleje rozkuwane na trzpieniu cylindrycznym – maksymalna średnica odkuwki Ø400, maksymalna wysokość odkuwki 150 mm, maksymalna waga 120 kg

Odkuwki matrycowe

 • wałki proste i mimośrodowe, korbowody, dźwignie korpusy zaworów, trójników, kolanek koła zębate, kołnierze – maksymalna średnica odkuwki Ø180, maksymalna długość odkuwki 300 mm, waga wykonanych odkuwek 0,20÷9,0 kg,
 • odkuwki wałków spęczanych jednostronnie na kuźniarce – maksymalna średnica spęczonej odkuwki 38 mm

Konstrukcje spawane

 • zgrzewanie punktowe elementów ze stali konstrukcyjnej (maksymalnie 0,22%C)
 • lutowanie miękkie i twarde
 • spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG, MIG, TIG – również konstrukcje ze stali nierdzewnej, maksymalne wymiary  3000x5000x15000 mm, maksymalny ciężar konstrukcji 20000 kg
 • spawanie konstrukcji ze stopów aluminium metodą MIG, TIG – wymiary maksymalne 3000x5000x15000 mm, maksymalny ciężar konstrukcji 1000 kg
 • piaskowanie – maksymalne wymiary elementu 1500x2000x1200 mm
 • odprężanie wibracyjne konstrukcji spawanych
 • usługi na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym – zastosowanie 6-osiowego robota FANUC ARC Mate 100iC/7L wraz z dwuosiowym pozycjonerem w technologii spawania elektrodą topliwą w osłonie gazowej

Inne

Mycie próżniowe

 • myjka próżniowa rozpuszczalnikowa CASTO VACUUM-CAST 3000 – precyzyjne mycie i odtłuszczanie detali o skomplikowanej geometrii, ślepych otworach, dużej porowatości zabrudzonych trudno usuwalnymi olejami, chłodziwami i pastami polerskimi, całkowicie szczelny system pracy, bezemisyjny, bezściekowy, wysoka powtarzalność poziomu czystości, wymiary wewnętrzne urządzenia 2200×500 mm, maksymalna masa wsadu do 250 kg

Badania grubości powłok galwanicznych metodą fluorescencji rentgenowskiej

 • Fischerscope X-Ray XDL 230s – stanowisko zgodne z normami DIN 50987, ISO 3497, ASTM B568,
  • Pomiar powłok pojedynczych, podwójnych i potrójnych
  • Badanie składu i grubości powłok stopowej dwu- i trójskładnikowej
  • Badanie składu i grubości powłok stopowej dwuskładnikowej wraz z powłoką podwarstwową lub układu odwrotnego
  • Badanie składu stopów do 4 składników stopowych
  • Maksymalna masa próbki 20 kg
  • Wymiary wewnętrzne komory pomiarowej: (W x Sz x Dł) 140 x 460 x 500 mm

Załączniki