PRZECIWLOTNICZY SAMOBIEŻNY ZESTAW ARTYLERYJSKO-RAKIETOWY ZSU-23-4MP „BIAŁA”

Opis

ZSU-23-4MP „BIAŁA” to modernizacja 23 mm poczwórnej samobieżnej armaty przeciwlotniczej ZSU-23-4 „Szyłka”, znacząco zwiększająca jej właściwości bojowe, trakcyjne i taktyczne. Zasięg i skuteczność zwalczania celów powietrznych została podwojona, znacznie skrócono też czas reakcji systemu. Całkowitej pasywizacji uległa praca bojowa, a uproszczenie czynności obsługowych pozwoliło na zmniejszenie liczebności załogi z 4 do 3 żołnierzy. Zestaw został zintegrowany z systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą. Zasięg wykrycia celu wynosi 8-10 km, zasięg śledzenia celu to 7-8 km.

Zestaw ZSU‑23‑4MP „BIAŁA” jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów powietrznych przy wykorzystaniu armat 23mm i rakiet GROM takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety skrzydlate, bezpilotowe statki latające, desant powietrzny oraz nieopancerzone i lekko opancerzone cele naziemne.

Modernizacja obejmuje:

  • poprawienie własności trakcyjnych i zwiększenie zasięgu działania zestawu,
  • zmniejszenie widma termalnego i elektromagnetycznego zestawu,
  • zastosowanie niewykrywalnego dla przeciwnika cyfrowego optoelektronicznego systemu kierowania ogniem z układem automatycznego śledzenia celu w dzień i w nocy,
  • wyposażenie zestawu w rakiety Grom, co dwukrotnie zwiększyło zasięg zwalczania celów powietrznych,
  • dostosowanie do amunicji podkalibrowej, pozwalającej na zwiększenie zasięgu zwalczania celów powietrznych i naziemnych,
  •  eliminację radaru i aktywnych środków obserwacji optycznej dowódcy i kierowcy,
  • zastosowanie pasywnej optoelektronicznej głowicy obserwacyjno – celowniczej,
  • istotne ograniczenie emisji promieniowania termicznego, demaskującego zestaw na polu walki,
  • zwiększenie zasięgu obserwacji optycznej w warunkach ograniczonej widzialności dzięki zastosowaniu torów termowizji pasywnej,
  • wyposażenie w najnowszy cyfrowy system łączności, z możliwością wymiany danych taktycznych z nadrzędnym systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą

Galeria

Dane techniczne

Środki ogniowe 4 armaty kalibru 23 mm
4 wyrzutnie rakiet Grom
Kąt ostrzału artyleryjskiego  Poziomy 360 st.
Pionowy od -4 st. do +85 st.
Szybkostrzelność praktyczna armat do 400 strz./min. na jeden automat
Zasięgi armat: maksymalny pionowy/całkowity
/maksymalny skuteczny do celów lądowych
1500/2500/2000 m dla API i HEI
2000/3000/2500 m dla APDS i FAPDS
Maksymalna donośność rakiet Grom 5500 m
Wysokość lotu celu: minimalna/maksymalna
dla rakiet Grom
10/3500 m
Kąt ostrzału rakietowego Poziomy 360 st.
Pionowy od 0 st. do +70 st.