SAMOBIEŻNY PRZECIWLOTNICZY ZESTAW ARTYLERYJSKO-RAKIETOWY ZSU-23-4MP „BIAŁA”

Opis

ZSU-23-4MP „BIAŁA” to modernizacja 23 mm poczwórnej samobieżnej armaty przeciwlotniczej ZSU-23-4 „Szyłka”, znacząco zwiększająca jej właściwości bojowe, trakcyjne i taktyczne. Zasięg i skuteczność zwalczania celów powietrznych została podwojona, znacznie skrócono też czas reakcji systemu. Całkowitej pasywizacji uległa praca bojowa, a uproszczenie czynności obsługowych pozwoliło na zmniejszenie liczebności załogi z 4 do 3 żołnierzy. Zestaw został zintegrowany z systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą. Zasięg wykrycia celu wynosi 8-10 km, zasięg śledzenia celu to 7-8 km.
Zestaw ZSU 23 4MP „BIAŁA” jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów powietrznych przy wykorzystaniu armat 23mm i rakiet GROM takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety skrzydlate, bezpilotowe statki latające, desant powietrzny oraz nieopancerzone i lekko opancerzone cele naziemne.

Modernizacja do standardu ZSU-23-4MP obejmuje:
• zastosowanie niewykrywalnego dla przeciwnika cyfrowego optoelektronicznego systemu kierowania ogniem z układem automatycznego śledzenia celu w dzień i w nocy,
• wyposażenie zestawu w rakiety Grom, co dwukrotnie zwiększyło zasięg zwalczania celów powietrznych, dostosowanie do amunicji podkalibrowej, pozwalającej na zwiększenie zasięgu zwalczania celów powietrznych i naziemnych
• eliminację radaru i aktywnych środków obserwacji optycznej dowódcy i kierowcy, istotne ograniczenie emisji promieniowania termicznego, demaskującego zestaw na polu walki
• zwiększenie zasięgu obserwacji optycznej w warunkach ograniczonej widzialności dzięki zastosowaniu torów termowizji pasywnej
• wyposażenie w najnowszy cyfrowy system łączności, z możliwością wymiany danych taktycznych z nadrzędnym systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą, poprawienie własności trakcyjnych i zwiększenie zasięgu działania zestawu.

 

Galeria