TRENAŻER TR-23-2 DO 23MM ZESTAWÓW ARTYLERYJSKO-RAKIETOWYCH ZUR-23-2KG

Opis

TR-23-2 jest mobilnym urządzeniem treningowym będącym wiernym odzwierciedleniem funkcjonalnym rzeczywistej armaty ZUR-23-2KG, wyposażonym w stanowisko instruktora oraz stanowisko operatora, połączone siecią bezprzewodową. Jest urządzeniem przystosowanym do holowania. Komputerowa symulacja zadania ogniowego jest wyświetlana na monitorze zamontowanym w miejsce celownika. Stanowisko operatora umożliwia prowadzenie jednoczesnego szkolenia na 4 trenażerach (4 obsług).

Trenażer TR-23-2 przeznaczony jest do szkolenia obsługi zestawów ZUR-23-2KG. Umożliwia prowadzenie szkoleń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych pod względem obsługi, kinematyki i dynamiki oraz procedur związanych z działaniami bojowymi.

Trenażer umożliwia:

  • zmniejszenie kosztów szkolenia obsług zestawów ZUR-23-2KG,
  • szkolenie z obsługi wyposażenia elektromechanicznego oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania zestawu,
  • wykrywanie, rozpoznawanie i śledzenie celów powietrznych, naziemnych i nawodnych na symulowanym polu walki,
  • wybór trybu pracy oraz środka ogniowego – artyleria lub rakiety, w zależności od sytuacji taktycznej,
  • operowanie w różnych warunkach pogodowych, dzień lub noc,
  • wykonywanie zadań ogniowych do celów powietrznych, naziemnych i nawodnych poruszających się w dowolnych kierunkach z zadanymi prędkościami,
  • obserwacja i ocena skuteczności wykonywanych zadań ogniowych.

Dane techniczne

Parametry dynamiczne i kinematyczne jak dla armaty ZUR-23-2KG

długość – 3,6 m,
wysokość – 2 m w położeniu marszowym i 1,7 m w pozycji roboczej,
masa – 600 kg.