BADANIA LABORATORYJNE

Opis

Laboratorium pomiarowe:

– wykonywanie  pomiarów z zakresu długości

i kąta,  błędów kształtu, chropowatości

–  sprawdzanie sprzętu kontrolno-pomiarowego (suwmiarki, mikrometry itp.)

Laboratorium   chemiczne:

– określanie składu chemicznego metali metodą   spektrometryczną

– badanie grubości powłok galwanicznych metodą fluorescencji  rentgenowskiej

– analizy kąpieli galwanicznych

–  badanie farb,  lakierów, smarów, olejów

– badanie korozyjności i szczelności  powłok ochronnych  w komorze solnej

Laboratorium wytrzymałości materiałów, metalografii i defektoskopowe:

– pomiary twardości metodami : Vickersa, Rockwella, Brinella

– badanie własności mechanicznych materiałów:  próba rozciągania i próba udarności (również w temp. obniżonej)

– badanie udarności cyfrowym młotem Charpy’ego

– badanie grubości warstw utwardzonych metodą rozkładu twardości

– badanie mikroskopowe i makroskopowe metali oraz ich stopów

– określanie jakości i grubości warstw nawęglonych, azotowanych, anodowanych i  galwanicznych

– badanie defektoskopowe: magnetyczne  i penetracyjne

– wykonujemy ekspertyzy z zakresu metaloznawstwa i obróbki  cieplnej. Niesiemy pomoc przy rozwiązywaniu problemów technicznych i technologicznych pojawiających się w procesie produkcji.  Badania są wykonywane według ustalonych norm: PN, PN-EN, PN-EN ISO. Przyrządy i urządzenia pomiarowe podlegają nadzorowi  wewnętrznemu i potwierdzeniu metrologicznemu przez  Okręgowy Urząd  Miar.

Badania w komorach klimatycznych, badania odporności na drgania i udary oraz pomiary wielkości fizycznych

Badania w komorach klimatycznych:

  • komora klimatyczna – typ: UC7 -60/+120, o przestrzeni użytkowej 8,5m3 (1,7×2,5x2m), zakres temperatur: -60÷+120⁰C; zakres wilgotności względnej: 10÷95% w przedziale temp. 20÷80⁰C, możliwość strzelania z wnętrza komory;
  • komora klimatyczna szybkich zmian temperatury – typ: SU1000 C10 ESS, o przestrzeni użytkowej 1320 litrów (1×1,2×1,1m), zakres temperatur: -70÷+180⁰C, zakres wilgotności względnej: 10÷98% w przedziale temp. 20÷95⁰C, maksymalna prędkość zmian temperatury 10⁰C/min.;
  • komora korozyjna – typ: DCTC 1200P, o przestrzeni użytkowej 1200 litrów (0,7×0,78×1,7m), zakres temperatur: temp. otoczenia ÷ +55⁰C, do badań odporności na korozję materiałów i powłok;
  • komora pyłoszczelności – typ TPSD 8500, o przestrzeni użytkowej 8,36m3 (2×1,9×2,2m), zakres temperatur: temp. otoczenia ÷ +65⁰C, możliwość strzelania z wnętrza komory;
  • komora deszczowania – typ WD 10000, o przestrzeni użytkowej 12,48m3 (1,95×2,0x3,2m), zakres temperatur: temp. otoczenia ÷ +80⁰C, 20 dysz spryskujących, w tym: 4 pionowe, 8 poziomych oraz 8 kątowych, możliwość strzelania z wnętrza komory.

Rejestracja kamerą

Kamera do rejestracji zjawisk szybkozmiennych typuPhantom v. 711, przepustowość 7 Gpix/s, maksymalna prędkość rejestracji w rozdzielczości HD (1280×800 pix.) wynosi 7530 klatek/sek., maksymalna prędkość rejestracji to 680 000 klatek/sek. przy rozdzielczości 128×8 pix.

Badania obiektów na systemie wibracyjnym

DONGLING  ES-30-370  ze  stołem  ślizgowym  GT800

System pozwala na realizację w trzech osiach przebiegów harmonicznych i stochastycznych z siłą do 30kN oraz udarowych z siłą do 60kN. Maksymalne przyspieszenie wynosi 100g, maksymalna amplituda drgań 25,4mm. Obciążalność statyczna wzbudnika to 500kg.

Badanie stabilizowanych układów napędowych przy pomocy platformy 6DOF

Platforma Stewarta pozwala na posadowienie obiektów o masie do 2T i wymiarach podstawy 2m x 2m. Zapewniamy kompleksowe badania dynamiki układów stabilizacji uzbrojenia i kamer (lub innych) w oparciu o metodykę własną lub powierzoną. W celu badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych możliwe jest odwzorowanie wymuszeń zarejestrowanych podczas ruchu nosiciela.

Badanie układów napędowych i systemów pod względem możliwości śledzenia obiektów, celów

Posiadane stanowisko o wymiarach 12m x 12m umożliwia symulowanie dowolnej trajektorii ruchu obiektu (celu). Umożliwia przeprowadzanie badań zarówno dla obserwacji kamerą dzienną jak i termalną. Badanie odbywa się według metodyki powierzonej lub autorstwa ZMT po uzgodnieniu z Klientem.

 Galeria