Mechaniczne pomagają Rodakom z Kresów Wschodnich

W tym roku po raz kolejny Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. zaangażowały się w pomoc Rodakom zamieszkującym tereny Wileńszczyzny.

Pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Odra-Niemen z powodzeniem przeprowadziło akcję „Rodacy Bohaterom” przekazując wsparcie polskim rodzinom i kombatantom mieszkającym na Kresach Wschodnich.  Akcję wsparło wielu darczyńców w tym pracownicy ZM Tarnów, którzy przez kilka dni wrzucali swoje datki do puszki.

W lutym br. zaangażowaliśmy się w zorganizowanie pomocy rzeczowej, przeznaczonej dla ubogich dzieci z polskich rodzin, zamieszkujących tereny obecnej Wileńszczyzny. W dniach 1-15 lutego na terenie Spółki zorganizowana została zbiórka, w ramach której pracownicy ZM Tarnów podzielili się swoimi dobrami materialnymi. Przez dwa tygodnie do specjalnie przygotowanego pojemnika wrzucano: zabawki, maskotki, gry planszowe, odzież, artykuły szkolne, słodycze, gadżety elektroniczne, drobny sprzęt sportowy (piłki, rolki, łyżwy). Ponadto na Wydziale Produkcji Uzbrojenia chętni wrzucali datki do przygotowanej puszki. Udało się zebrać kilkaset złotych. Za zebrane pieniądze zakupiono 6,5kg słodyczy oraz różnego rodzaju artykuły szkolne, m.in. kredki, farby, plastelinę, piórniki.

Organizatorzy akcji – Stowarzyszenie „Odra-Niemen” – oddział mazowiecki – byli mile zaskoczeni hojnością darczyńców. We wtorek 16 lutego wszystkie zebrane rzeczy przewiezione zostały  do magazynu stowarzyszenia  w miejscowości Cegłów.  Stowarzyszenie planuje uruchomić transport całości darów 3 marca br. Pięć busów zawiezie je do Wilna i pobliskich mu okolic.

W zorganizowanej na terenie ZM Tarnów zbiórce uczestniczyły również dwie szkoły z powiatu dąbrowskiego – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Smęgorzowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – które przekazały liczne pomoce naukowe.

ZM Tarnów dziękuje serdecznie wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie tej akcji charytatywnej. Razem, po raz kolejny, zrobiliśmy coś dobrego.