Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk

8 czerwca bieżącego roku w Wyższej Szkole Oficerskiej  Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe nt. „Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk”. Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy wojskowymi użytkownikami sprzętu a ich producentami oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Sympozjum dotyczyło nowoczesnych technologii służących przygotowaniu żołnierzy i pododdziałów do działań bojowych. Przede wszystkim poświęcone było  urządzeniom  szkolno-treningowym i systemom symulacyjnym dla pododdziałów wojsk lądowych. Nasza firma ze względu na rodzaj produkcji została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu. Na terenie uczelni – już od poniedziałku 5 czerwca – postawiony został flagowy produkt Zakładów Mechanicznych Tarnów: Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego – Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w kontenerach 40 ft HC. Cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli firm jak i wśród przybyłych na sympozjum żołnierzy zawodowych.  Uczestnicy sympozjum mieli okazję przetestować i sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu dynamicznym na strzelnicy kontenerowej.  Praktyczne strzelanie w strzelnicy zostało zrealizowane przez przeszło 500 osób, z czego 350 sprawdziło swoje umiejętności strzeleckie przy użyciu pistoletu PR 15 Ragun, oraz karabinka podstawowego MSBS 5,56 mm.

W trakcie sympozjum w ramach szkolenia w strzelaniu dynamicznym na strzelnicy kontenerowej, rozwinięto również  ekspozycję produktów oferowanych dla Siła Zbrojnych RP w tym:

  • 60 mm lekki moździerz LM-60D
  • 60 mm komandoski moździerz LM-60K
  • 40 mm ręczny granatnik powtarzalny RGP-40
  • zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000P
  • 7,62 mm karabin myśliwsko-sportowy 308 ZMT HS
  • 7,62 mm karabin wyborowy BOR
  • 8,6 mm karabin wyborowy ALEX-338
  • 12,7 mm wielkokalibrowy karabin wyborowy 12,7 WKW TOR

Ekspozycję zwiedziło bardzo duże grono podchorążych WSWOL oraz żołnierzy zawodowych, realizujących wojskowe kursy specjalistyczne w uczelni.

Podczas sympozjum jeden z wykładów znajdujących się w programie wygłaszany był przez pracownika ZMT, Z-cę Kierownika Działu Konstrukcji Mechanicznych Damiana Jarosza.  Przygotował on wystąpienie nt.: „Zmodyfikowany 7,62 mm UKM 2000P. Wymiana doświadczeń pomiędzy Użytkownikiem a Producentem”. – ZMT S.A. jako producent 7,62 mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM 2000 posiada doświadczenie z zakresu produkcji, odbioru i napraw zakładowych tych karabinów. Jednocześnie gromadziliśmy  uwagi i spostrzeżenia użytkowników odnośnie tej konstrukcji, wynikające z obserwacji podczas użytkowania bojowego oraz w trakcie szkolenia – zaznaczył prelegent. W związku z tym Zarząd ZMT S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu głębokiej modyfikacji rodziny karabinów UKM przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. Decyzja ta zbiegła się ze stanowiskiem Inspektoratu Uzbrojenia MON, sugerującym przeprowadzenie takiej modyfikacji z dość szczegółowym określeniem jej zakresu w dokumencie „Wytyczne do modyfikacji”.

Wykład pracownika ZMT obejmował przybliżenie celów modyfikacji, zrealizowanych przedsięwzięć modyfikacyjnych oraz opisanie wymiany doświadczeń na linii Użytkownik- Producent. Jak przedstawił prelegent wszystkie zmiany wprowadzone w ww. produkcie miały na celu podniesienie niezawodności i żywotności, karabinu oraz obniżenie kosztów jego eksploatacji przez użytkowników.

Oprócz zmian wynikających z „Wytycznych do modyfikacji” wprowadzono szereg innych zmian konstrukcyjnych oraz technologicznych.– Dzięki bezpośredniej wymianie uwag między Użytkownikiem a Producentem, dążąc do zaspokajania wymagań użytkowników, cały czas pracujemy nad doskonaleniem konstrukcji, czego dowodem są wprowadzone zmiany – podsumował Z-ca Kierownika Działu Konstrukcji Mechanicznych Damian Jarosz.