Przedstawiciele Departamentu Polityki Zbrojeniowej z wizytą w Tarnowie

W dniu 09.10.2018 w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. miała miejsce wizyta przedstawicieli Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Wizyta miała na celu zapoznanie się uczestników delegacji z bieżącą działalnością spółki, w tym przebieg realizacji umów na rzecz Siła Zbrojnych RP oraz perspektywami rozwoju przedsiębiorstwa. Podczas całodziennej wizyty goście zwiedzili Wydział Produkcji Uzbrojenia, Stację Prób oraz Centrum Badawczo Rozwojowe, uczestniczyli też w prezentacji wyrobów naszego przedsiębiorstwa jak i oddali kilka strzałów z naszych produktów (SKW-308, ALEX-338). Po prezentacji multimedialnej dotyczącej Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. na zakończenie strzelali w naszej Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej.