Seminarium Autonomiczne Systemy Bojowe

Autonomiczne systemy bojowe są jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju broni. Tematyka ta również wpisuje się w priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022. Mając na uwadze chęć rozwijania kompetencji w przedmiotowej dziedzinie,  Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. wspólnie z Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej organizują Seminarium pod roboczą nazwą „Autonomiczne Systemy Bojowe”.  Spotkanie odbędzie się 15.11.2018 w Centrum Edukacyjno – Kongresowym w Gliwicach.