Targi pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie we współpracy z tarnowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, zorganizowali Branżową Giełdę Pracy. Odbyła się ona w czwartek 8 lutego, w budynku CKZiU przy ul. Kwiatkowskiego 21 w Tarnowie.

Oprócz możliwości zwiedzania stoisk wystawienniczych z prezentacją partnerów szkoły oraz firm i instytucji związanych z rynkiem pracy, uczestnicy giełdy mogli również wziąć udział w konferencji „Edukacja branżowa – nowe możliwości rozwoju i pracy”. Prelegentami byli przedstawiciele partnerów przedsięwzięcia oraz instytucji i firm zajmujących się lokalnym rynkiem pracy. Według założeń organizatorów giełda miała stać się platformą wymiany myśli i możliwością wspólnej dyskusji o kształcie branżowego filara edukacji. Służyć temu miał m.in. panel dyskusyjny „Konsolidacja działań na rzecz współpracy szkół branżowych z pracodawcami”.

Firmy, które wzięły udział w giełdzie oprócz Zakładów Mechanicznych Tarnów to między innymi Grupa Azoty, Marcosta, Tamel, Auto Motive.

Stoisko ZMT cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczniowie dyskutowali na temat tego jakich kandydatów poszukujemy do pracy, co oferujemy, kilkoro zainteresowanych uczniów zadeklarowało odbycie praktyki zawodowej w naszej Spółce co bardzo nas cieszy bo pokazuje, że to co robimy jest atrakcyjne dla przyszłych kandydatów do pracy.

Cieszymy się że powstają takie inicjatywy, że placówki oświatowe chcą ściślej współpracować z przedsiębiorcami bo to wpływa na kształcenie młodych ludzi w kierunkach pożądanych przez przedsiębiorców tj. operator procesów skrawania, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, ślusarz czy elektromechanik.