Uzbrojenie z Tarnowa na nowoczesnym niszczycielu min KORMORAN

                                                                                         

                                                                                      

28 listopada 2017 r. w gdyńskim porcie, przy Nabrzeżu  Kościuszki dokonano uroczystego przekazania niszczyciela min ORP Kormoran do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

W uroczystej ceremonii podniesienia bandery oraz przekazania okrętu brał udział między innymi minister obrony Antoni Macierewicz

Niszczyciel min ORP Kormoran został wyposażony w uzbrojenie wyprodukowane w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A.. Na pokładzie dziobowym zamontowana została 23-mm armata morska Wróbel II. Jako dodatkowe zabezpieczenie okrętu – szczególnie przed zagrożeniami asymetrycznymi – zamontowano trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm, rozmieszczone na obu burtach oraz na pawęży rufowej okrętu.

W uroczystościach na Skwerze Kościuszki związanych z przekazaniem okrętu Kormoran uczestniczyli pracownicy ZMT, którzy  przyjechali  prowadzić prace na ORP Kaszub związane z przygotowaniem 35mm Okrętowego Systemu Uzbrojenia do badań kwalifikacyjnych.

Podczas prac przy 35mm Armacie Morskiej będącej integralną częścią 35mm Okrętowego Systemu Uzbrojenia zespół badawczy przeprowadził szereg badań i sprawdzeń funkcjonowania systemu potwierdzających poprawność przyjętych rozwiązań.

Sprawdzenia 35mm Armaty Morskiej obejmowały:

– powtarzalność montażu 35mm automatu KDA na czopach kołyski

– powtarzalność montażu osłon zewnętrznych armaty

– sprawdzenie ergonomii przeprowadzenia prac serwisowych

– sprawdzenie pracy elementów wykonawczych instalacji hydraulicznej

– sprawdzenia poprawności przesyłanych sygnałów komunikacyjnych pomiędzy konsolą operatora znajdująca się w kabinie nawigacyjnej a 35mm armatą morską, zamontowaną na rufie okrętu.

O prowadzonych pracach w ostatnim okresie przy 35mm Armacie Morskiej na ORP Kaszub poinformował dyrektor CBR dr inż. Tadeusz Świętek pełniący funkcję kierownika zespołu merytorycznego w ZM Tarnów S.A. realizującego projekt rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa nr O ROB 0046 03 001 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „35 mm automatyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem”.

Projekt ten jest częścią Programu operacyjnego Pozyskanie SpW zwiększającego osiąganie zdolności operacyjnej do zwalczania celów nawodnych, podwodnych i lądowych oraz zwalczania zagrożenia minowego i jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Lider, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, PIT-RADWAR S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A..