Wizyta Prezesów

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Henryka Łabędzia w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. w dniu 30 listopada br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli spółek Grupy Kapitałowej PGZ  S.A..  Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat rozszerzenia współpracy w grupie PGZ S.A. oraz budowaniu i realizowaniu strategii spółek oraz samej Grupy Kapitałowej PGZ.S.A..

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Prezesa Zarządu Henryka Łabędzia, który również rozpoczął panel dyskusyjny na temat strategii Spółek stanowiących Grupę Kapitałową PGZ S.A. Moderatorem tego panelu z ramienia ZMT był Wojciech Gruszecki – Pełnomocnik ds. Strategii, który przedstawił  historię powstania i rozwoju ZM „Tarnów, strukturę sprzedaży oraz elementy strategii Spółki. Przedstawił też szczegółowo grupy produktów, które można zamówić w Tarnowie. W tej części spotkania gości najbardziej interesowały nasze projekty rozwojowe i wdrożeniowe jak „Wróbel III” czy „Pilica”.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie zdolności i potrzeb produkcyjnych Spółek oraz dyskusja na temat rozszerzenia i dystrybucji wytwarzanych wyrobów zbrojeniowych. Dyskusję prowadził Dyrektor Operacyjny ZMT Robert Pacana. Następnie zaproszeni goście udali się na krótkie lecz efektywne zwiedzanie Zakładu.

Dyskusja dotycząca ściślejszej współpracy pomiędzy Spółkami Grupy Kapitałowej PGZ S.A., to był przedostatni punkt wizyty.

Końcowego podsumowania oraz przedstawienia wniosków, które wypłynęły z przeprowadzonych rozmów oraz dyskusji w poszczególnych panelach, dokonał Prezes Zarządu ZMT Henryk Łabędź.

Zaproszonymi gośćmi  byli:

 • Krzysztof Kluza Prezes Zarządu PCO S.A. ,
 • Bogumił Wodyński – Dyrektor Techniczny PCO S.A.,
 • Adam Suliga Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik-Radom” S.A., oraz Michał Kowalczyk – Dyrektor Techniczny Fabryki Broni „Łucznik-Radom” S.A.,
 • Tomasz Stawiński Prezes Zarządu Zakładów Metalowych „Mesko” S.A.,
 • Bogdan Karczmarz Prezes WSK “PZL-Kalisz” S.A.
 • Zakłady Mechaniczne „Bumar Łabędy” S.A. reprezentował Marek Grochowski – Prezes Zarządu, Anna Szymańska-Teliczek – Szef Biura Zarządu i Organizacji oraz Jolanta Matula – Z-ca Szefa Biura Zarządzania Kadrami,
 • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. reprezentował Jakub Banaś – Prezes Zarządu oraz Dominik Mirek – Doradca Zarządu,
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne reprezentowali Andrzej Łysakowski – Prezes Zarządu, Robert Kalinowski – p.o. Dyrektora Technicznego, Andrzej Bojko – Główny Technolog,
 • Spółkę „Narzędziownia- Mechanik” Sp. z o.o. – Zenon Żuberek Prezes Zarządu
 • Firmę Jelcz Sp. z o.o. reprezentował Jerzy Kociałkowski
 • a Polską Grupę Zbrojeniową – Maciej Niezgoda i Marcin Kozicki.