Wybór Członka Zarządu

W dniu 21 grudnia 2018r. zakończyło się postępowanie związane z wyborem Członka Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dokonała wyboru i jednogłośnie powołała Pana Roberta Pacanę do pełnienia funkcji Członka Zarządu Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. IX kadencji.