Zarząd

Henryk Łabędź – Prezes Zakładów Mechanicznych

Jako jeden ze swoich celów nowy szef zarządu wymienia także dowartościowanie pracowników produkcyjnych poprzez wzrost wynagrodzeń. – Rezerw na ten cel będziemy szukać np. w zmniejszeniu liczby godzin nadliczbowych – deklaruje Henryk Łabędź. Zapowiada ponadto dbałość o kompetencje i poszanowanie godności każdego pracownika. Z jego wypowiedzi wynika też chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi, propagującymi wartości patriotyczne. Nowy prezes był dotychczas wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w Zakładach Mechanicznych. Ma 54 lata, jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w Radach Nadzorczych Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, MPK w Tarnowie i Funduszu Gospodarczym Regionu Małopolskiego. Z Zakładami Mechanicznymi jest związany od blisko 30 lat. Zanim zaangażował się w działalność związkową pracował w Dziale Zaopatrzenia i Dziale Rewizji Gospodarczej. W dniu wyboru do zarządu zrezygnował z funkcji związkowych.

Łukasz Komendera – Członek Zarządu Zakładów Mechanicznych.

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Posiada także tytuł dr Politechniki Śląskiej. Ma 39 lat. Pracował już w Zakładach Mechanicznych Tarnów. W okresie lipca do października 2015r. pełnił funkcję dyrektora technicznego przedsiębiorstwa. Wcześniej był zatrudniony w międzynarodowej grupie  przemysłowej Avio, w Polskim Holdingu Obronnym oraz w PIT Radwar.