Zarząd

Henryk Łabędź – Prezes Zarządu

 
Urodzony 8 czerwca 1962r. w Tarnowie. Na prezesa Zarządu został wybrany w lipcu 2016 r. Jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w Radach Nadzorczych Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, MPK w Tarnowie i Funduszu Gospodarczym Regionu Małopolskiego. Z tarnowskimi Zakładami Mechanicznymi jest związany od ponad 30 lat.  Pracował  w Dziale Zaopatrzenia, później w Dziale Rewizji Gospodarczej. Następnie zaangażował się w działalność związkową. Do dnia wyboru na Prezesa był  wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w Zakładach Mechanicznych, z których to funkcji zrezygnował na rzecz nowego stanowiska.

Za swój cel – oprócz rozwoju przedsiębiorstwa – podstawił sobie dbałość o kompetencje i poszanowanie godności każdego pracownika. Z myślą o przyszłości firmy popiera zawieranie przez Spółkę porozumień patronackich z placówkami szkolnymi w regionie tarnowskim, kształcącymi w zawodach mechanicznych i informatycznych. – Wykwalifikowany pracownik jest wartością, która jest nieprzekładalna na żadną walutę – podkreśla Prezes Łabędź. – Tego rodzaju porozumienia są inwestycją, której pierwsze owoce będzie widać dopiero po latach.

Warto także zaznaczyć, że już  w trakcie jego pierwszej kadencji przychody ze sprzedaży wzrosły prawie trzykrotnie. Wcześniej roczna sprzedaż produktów oscylowała wokół kwoty nieznacznie przekraczającej 60 mln zł, a na koniec 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 180 mln zł. Dodatkowo wzrosło zatrudnienie o około 300 osób a firma podpisała największy kontrakt w historii firmy –  na dostarczenie dla SZ RP sześciu baterii Przeciwlotniczego Systemu Przeciwlotniczo-Artyleryjskiego „Pilica”.

29 czerwca 2018 Henryk Łabędź został wybrany na prezesa zarządu ZM Tarnów na drugą kadencję.

Robert Pacana – Członek Zarządu

Absolwent kilku uczelni wyższych – ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa, a także uzyskał tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. To doświadczony menadżer z wieloletnią praktyką w firmach produkcyjnych z branży lotniczej zdobytą w międzynarodowym koncernie United Technologies Corporation. Osiągnął znaczące sukcesy w zarządzaniu operacyjnym, produkcją oraz obsłudze posprzedażnej klientów w kraju i zagranicą. Karierę rozpoczął w WSK „PZL-Rzeszów” S.A. gdzie odpowiedzialny był za wdrożenie Lean Manufacturing w całej firmie. Następnie pracował w PZL Mielec S.A. na stanowiskach dyrektorskich. Jako Dyrektor Centrum Prac Startowych i Serwisu odpowiedzialny był za dostawę Śmigłowców S-70i Black Hawk i Samolotów M28 w wersji cywilnej do klientów komercyjnych oraz serwisowanie Samolotów M28 Bryza dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Później zarządzał i doradzał firmom z różnych branż w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych. Pracę w tarnowskich Zakładach Mechanicznych rozpoczął na początku 2018 roku,  najpierw pełniąc funkcję Dyrektora ds. Produkcji, następnie – Dyrektora Operacyjnego. Na Członka Zarządu Spółki ZM “Tarnów” powołany został 21 grudnia 2018.

Jaromir Gorczyca – Członek Zarządu

Uzyskał tytuł magistra na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent dwóch kierunków na studiach podyplomowych: Zarządzania dla Dyrektorów Finansowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Wyceny Nieruchomości (Politechnika Świętokrzyska). Posiada szerokie kompetencje do kierowania finansami Spółki. Doświadczony w zakresie zapewniania płynności finansowej, nadzorowania dyscypliny budżetowej  czy też zarządzania pracą działów: księgowego, finansowego, controllingu, windykacji i informatyki. Zdobył bogate doświadczenie, piastując w różnych firmach stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego. Pracował m.in. w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle, W Hucie Batory Sp. z o.o. w Chorzowie  oraz w  Zakładach Lentex S.A. w  Lublińcu. 17 kwietnia 2019 roku decyzją Rady Nadzorczej ZM „Tarnów” S.A. – po wcześniejszym ogłoszeniu konkursu – został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu  od  dnia 6 maja 2019.