NOWE CENTRUM MA ZADANIA NA NAJBLIŻSZĄ PIĘCIOLATKĘ

Coraz sprawniej działa Centrum Badawczo-Rozwojowe Zakładów Mechanicznych Tarnów. Przyjęto właśnie nowy schemat organizacyjny jednostki. Przy jej powstawaniu przeprowadzona została modernizacja infrastruktury spółki oraz zakupiony został sprzęt i wyposażenie, poprawiające zdolność produkcyjną. W nowym Centrum zatrudnionych będzie w sumie 88 osób. Czytaj więcej …