CO NA NARADZIE ZARZĄDZAJĄCYCH W PHO?

Podczas spotkania strategicznego grupy G60 w dniach 20-22 sierpnia zaplanowano omówienie polityki handlowej, podsumowanie wyników pierwszego półrocza w poszczególnych spółkach Polskiego Holdingu Obronnego oraz warsztaty strategiczne. Ponadto w programie umieszczono kontynuację prac nad opracowaniem systemu wartości Holdingu. 

O celach spotkania mówi wiceprezes ds. HR Agnieszka Rajczuk-Szczepańska.
Pani Prezes, przed nami kolejne spotkanie G60. Pierwszego dnia przedstawione będą wyniki finansowe i przeprowadzone zostaną warsztaty strategiczne. Drugi dzień to obszar, któremu Pani patronuje, co będzie przedmiotem spotkania?   

Drugi dzień spotkania będzie poświęcony wartościom Polskiego Holdingu Obronnego. Zastanowimy się wspólnie na jakich wartościach powinniśmy budować naszą kulturę organizacyjną, żeby skutecznie realizować przyjętą strategię.

To kolejny etap rozważań dotyczących sfery wartości, prawda?

Temat wartości poruszaliśmy już podczas spotkania menadżerów Polskiego Holdingu Obronnego w Ossie w kwietniu tego roku. Już tam, podczas wykładu „Od wartości do rezultatów” zastanawialiśmy się, jakie wartości najsilniej przejawiają się w spółkach naszej grupy, a które z kolei wymagają wzmocnienia, bo są realizowane zbyt słabo. Kolejnym naszym krokiem w procesie formułowania wartości była praca w gronie G10, gdzie na podstawie założeń wynikających z naszej strategii oraz opierając się na licznych przykładach systemów wartości firm z naszej, ale też i innych branż, a także na podstawie wyników naszych głosowań w Ossie, sformułowaliśmy propozycje krótkiej listy ośmiu wartości do dalszej pracy.

Czyli będzie to prezentacja wyników prac G10?

Teraz czas na włączenie szerszej grupy menadżerskiej do dyskusji nad wartościami Polskiego Holdingu Obronnego. Temu właśnie posłużą czwartkowe warsztaty. Podczas pracy w pięciu grupach dokonamy wyboru 4-6 najważniejszych wartości dla naszego Holdingu oraz dopracujemy ich definicje. W kolejnej części warsztatu zastanowimy się nad przekonaniami, które stoją za każdą z wartości, aby w rezultacie określić zachowania, które będą je wspierać (pożądane) oraz zachowania nieakceptowane z punktu widzenia przyjętych wartości. Chcielibyśmy, aby właśnie taki materiał był efektem naszych warsztatów. W kolejnych etapach realizacji inicjatywy strategicznej – Budowa silnej kultury organizacyjnej – będziemy już pracowali bezpośrednio w spółkach i dywizjach. Bardzo ważne jest dla nas, aby w całym procesie uwzględnić specyfikę i kultury organizacyjne poszczególnych podmiotów Polskiego Holdingu Obronnego.

Rozmowa z Krzysztofem Guldą, Dyrektorem ds. Strategii i Analiz Polskiego Holdingu Obronnego:

Panie Dyrektorze, w tym tygodniu odbywa się G60, czyli narada dyrektorów. Co jest celem spotkania?

W związku z  pracami nad aktualizacją Strategii Polskiego Holdingu Obronnego na lata 2013 – 2018 21. sierpnia spotkamy się na kolejnych warsztatach  strategicznych. Dobrym wstępem do nich będzie zwiedzanie zakładów PCO i Bumar Elektronika w Warszawie, a następnie prezentacja przez szefów Dywizji wyników finansowych za pierwsze półrocze br. Celem samych warsztatów jest przedstawienie dotychczas zebranych przez Dział Strategii i Analiz danych z weryfikacji modelu biznesowego Strategii oraz zidentyfikowanie nowych inicjatyw strategicznych, które zapewnią przychody Holdingu w perspektywie krótko i długoterminowej.

A jakie są te prognozy?

Niestety widać poważne zagrożenie dla realizacji ambitnych celów strategicznych, potrzebujemy więc szczególnej mobilizacji i zacieśnienia współpracy.

Jak będą wyglądały prace podczas G60?

W czasie głównej części warsztatowej pracować będziemy w 4 grupach: 3 grupach dywizyjnych z udziałem spółek samodzielnych i przedstawicieli centrali oraz jednej grupie centrali wraz ze spółkami handlowymi. W grupach będziemy starali się  znaleźć odpowiedzi na pytania, czy możliwe jest nadal osiągnięcie planowanych celów i  co jeszcze możemy zrobić, aby zamierzone cele jednak osiągnąć. Jako Polski Holding Obronny musimy na pewno poszukiwać nowych produktów dla naszego kluczowego klienta, być może produktów nowych również w portfelu Holdingu. Musimy przedyskutować również, jakich nowych klientów możemy pozyskać dla naszych obecnych i przyszłych produktów, jak zmodernizować nasze produkty, by pozyskać nowe rynki, w tym również pozamilitarne. W centrum uwagi powinny być również nasze partnerstwa strategiczne, z kim i na jakich warunkach powinniśmy zdecydować się na długofalową współpracę. Jako zróżnicowana grupa kapitałowa oferująca szeroką gamę produktów i posiadająca wszechstronną bazę technologiczną i produkcyjną musimy poszukiwać też pomysłów niestandardowych w zakresie zarówno naszej oferty, jak i sposobu funkcjonowania.

Skąd pomysł by wybrać akurat tę formułę pracy?

Potrzebujemy otwartej debaty, burzy mózgów, która wskaże nam nowe, możliwe źródła przychodów. Pracując w grupach i mając możliwość poddania szybko dyskusji w szerszym gronie wszystkich pomysłów powinniśmy dojść do listy potencjalnych, nowych inicjatyw strategicznych, z których po dalszej analizie wyłonią się nowe projekty realizujące naszą Strategię.

Dziękuję za rozmowę