GDZIE JESTEŚMY NA TLE SEKTORA I HOLDINGU?

Rozpoczyna się badanie zaangażowania pracowników Zakładów Mechanicznych Tarnów. Odbywa się ono przez wypełnienie ankiet w trzydziestoosobowych grupach. Nie powinno to zająć więcej niż 45 minut. Rezultatem całego przedsięwzięcia ma być określenie miejsca, w którym znajduje się firma na drodze rozwoju. Ocenione zostaną poszczególne obszary, w których przejawia się stosunek pracowników do miejsca zatrudnienia. Powstanie lista tych dziedzin, które wymagają poprawy.

Pracownik zaangażowany to taki, który koncentruje się na swojej pracy, jest pozytywnie nastawiony do jej wykonywania. Taka osoba, działając w interesie przedsiębiorstwa, realizuje, bądź przekracza stawiane przed nią cele. Ponadto konsekwentnie pozytywnie wypowiada się na temat firmy, ma silną motywację do pracy, a nawet dawania z siebie więcej niż określa zakres obowiązków.

Osobne pytania przygotowano dla kadry zarządzającej, nieco inny formularz wypełniać będą pracownicy. Ważne, że każdy z zatrudnionych w przedsiębiorstwie będzie miał szanse dokonać oceny swojego otoczenia, relacji ze współpracownikami, przełożonymi czy podwładnymi. Pracownicy będą mogli stwierdzić, na ile wykonywana praca daje im zadowolenie. Wypowiedzą się też na temat możliwości rozwoju własnych umiejętności oraz tego, czy i na ile przełożeni dają im wsparcie do efektywnej pracy. Będą ponadto odpowiadać na pytanie, czy poleciliby miejsce pracy znajomym. Ocenią stosunki i relacje wewnątrz firmy, sposób traktowania ich przez przełożonych oraz możliwość uzyskania informacji zwrotnych w przypadku, kiedy zgłaszają im jakiś problemy.

Badanie organizuje firma Aon Hewitt, która zdobywała doświadczenie we współpracy z takimi markami jak PZU, Carrefour, Alianz czy Polpharma. W celu zagwarantowania anonimowości wszystkie odpowiedzi udzielone przez pracowników są poufne. Firma będzie prezentowała wyniki jedynie w postaci opracowanych danych zbiorczych