O projekcie

Informacja o projekcie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2012-2015

Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu  dla gospodarki”

Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji  w sektorze usług nowoczesnych”  

Nazwa projektu: Centrum Badawczo Rozwojowe – wzrost potencjału badawczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.

Cel:  Wzmocnienie potencjału badawczego Spółki  w celu dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa, która zostanie osiągnięta poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych, zasadniczo zmienionych produktów.

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Kwota wsparcia finansowego: 50% kosztów kwalifikowanych

Wartość łączna projektu: 64 897 235,40 zł

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowanie na realizację projektu” Centrum Badawczo – Rozwojowe – wzrost potencjału badawczego Zakładów Mechanicznych ”Tarnów ”S.A.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów”, aby móc konkurować z innymi firmami na rynku krajowym i międzynarodowym, muszą wzmocnić  swój potencjał badawczy, który pozwoli na przeprowadzenie  prac badawczych oraz na opracowanie produktów, które będą  w stanie konkurować  z innymi podobnymi produktami  oferowanymi przez konkurencję ,charakteryzującymi się zwiększonymi wymaganiami techniczno –technologicznymi, nowymi cechami funkcjonalnymi i jakościowymi w porównaniu do produktów oferowanych na rynku do tej pory. Dzięki  utworzeniu i wyodrębnieniu w strukturze Spółki  CBR –u firma będzie mogła oferować produkty typowe oraz produkty nowej generacji o cechach niespotykanych do tej pory. Głównym przedmiotem działalności CBR-u będzie wykonywanie prac badawczo rozwojowych  z następujących obszarów: mechaniki w tym mechaniki precyzyjnej ,automatyki i robotyki oraz elektroniki w celu opracowania i komercjalizacji zasadniczo zmienionych produktów. Celem strategicznym jest  rozwijanie badań naukowych i prac rozwojowych ,stymulowanie innowacyjności. Aktywna działalność badawczo rozwojowa ,prowadząca do wdrażania  atrakcyjnych rynkowo produktów będzie jednym z kluczowych czynników stanowiących o rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacja projektu pozwoli tez na stworzenie nowych miejsc pracy w szczególności dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, a w przyszłości po wdrożeniu nowych produktów zatrudnienie  pracowników przy produkcji.Projekt będzie miał też pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia metali jak też wprowadzania do środowiska  niebezpiecznych substancji.