OCENIMY SIEBIE I RELACJE W FIRMIE

We wrześniu pracowników Zakładów Mechanicznych czeka ważny egzamin. Przypadnie im zadanie ocenienia własnego zaangażowania w pracę. Wnioski z ankiet, które wypełniać będzie załoga, posłużą do lepszego określenia wszystkich czynników, mających wpływ na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rezultatem ma być wypracowanie planu działań, które zostaną podjęte w obszarach wymagających poprawy. Konkurencja na rodzimym rynku staje się coraz silniejsza, w zetknięciu z nią szanse będą miały jedynie przedsiębiorstwa, których zaangażowanie zostanie ocenione jako wysokie.

Na zaangażowanie pracowników wpływają nie tylko wynagrodzenie oraz dodatki do pensji, ale też relacje w zespole oraz z przełożonymi. Jest ono także określane poprzez indywidualne wyniki i wydajność poszczególnych osób oraz  możliwości rozwoju pracowników, a także rozumienie klarownej wizji rozwoju.

Włączenie samych pracowników w proces przygotowania planów naprawczych ma duże znacznie dla budowania silnej więzi pomiędzy firmą a zatrudnionymi w niej osobami. Wnosząc własny bagaż doświadczeń załoga zyskuje wpływ na poprawę najbliższego otoczenia miejsca pracy. Badane będzie odzwierciedlać utożsamianie się pracowników z firmą i zaabsorbowanie jej sprawami. Zaangażowany pracownik traktuje swoją pracę jako ważny wkład na rzecz sukcesu przedsiębiorstwa i dąży do budowania przewagi pracodawcy nad konkurencją. To o tyle istotne, że w dobie zapowiadanej modernizacji armii coraz ważniejsze staje się wyzwanie mierzenia się z konkurencją firm, działających w sektorze przemysłu obronnego. Dotyczy to zarówno podmiotów spoza Polskiego Holdingu Obronnego, jak i firm zabiegających o zlecenia w ramach największej na naszym rynku grupy kapitałowej. PHO zrzesza już ponad 40 firm, zatrudniających prawie 10 tysięcy pracowników.

Ponieważ potwierdzono bezpośredni wpływ poziomu zaangażowania pracowników na wyniki biznesowe firm wyniki oceny będą miały istotne znaczenie dla określenia potencjału samego przedsiębiorstwa. Podobne ankiety wypełniać będą także pracownicy innych przedsiębiorstw, należących do PHO