Pokaz dynamiczny  w Toruniu

Na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu odbył się dynamiczny pokaz karabinów MWS-25 (System Broni Modułowej) oraz ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40. Wydarzenie miało miejsce 30 września a jego celem było zaprezentowanie walorów operacyjnych oraz możliwości taktyczno-ogniowych wyżej wymienionego sprzętu produkowanego w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie.  Pokaz dedykowany był dla przedstawicieli Wojska Polskiego, w tym dla Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy z CSAiU. Oprócz ZM Tarnów w pokazie uczestniczyli także przedstawiciele firmy Dezamet, produkującej amunicję oraz firmy METS, wytwarzającej tarcze strzeleckie.

Spotkanie rozpoczęło się od części teoretycznej, przeprowadzonej przez ekspertów z ZM Tarnów i z Dezametu. Roman Uznański wykładał na temat Systemu Borni Modułowej MWS-25. O ręcznym granatniku powtarzalnym  RGP -40 opowiadał Zbigniew Moskal wraz z Adamem Henczelem. Z ramienia firmy Dezamet wyznaczony został Paweł Chlebowski, który miał prezentację o najnowszych rodzajach amunicji, opracowywanych przez Spółkę, którą reprezentował.  

Następnie przystąpiono do strzelań. Najpierw strzelano z MWS-25, w wariancie z 16-calową lufą oraz z 20-calową. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił w strzelaniu do celu. Podczas pokazu użytkowane były zarówno nowe egzemplarze karabinu, jak i takie, które są po badaniach żywotnościowych i z których wystrzelono już po 12 tys. strzałów.   

Później miało miejsce strzelanie z RGP-40. W pokazie wykorzystano cztery różne rodzaje amunicji: 40mm x 46 nabój granatnikowy balistyczny NGB-N1; 40mm x 46 nabój granatnikowy dymny NGD-N; 40mm x 46 nabój granatnikowy dymny rozcalany NGDR-N oraz 40mm x 46 nabój granatnikowy ćwiczebny marker ze smugaczem NGM2-40.  Różnorodność amunicji oraz niesprzyjająca pogoda m.in. silny wiatr pozwoliły na lepsze poznanie właściwości broni w  praktyce.

Zakłady Mechaniczne Tarnów są wiodącym dostawcą uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Od lat dostarczamy broń na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Na wyposażeniu WOT znajdują się obecnie m.in. 7,62 karabin wyborowy BOR, lekki moździerz piechoty LMP-2017 oraz karabin maszynowy UKM-2000P.