POROZUMIENIE ZE STUDENTAMI W MUNDURACH

Zakłady Mechaniczne Tarnów otwierają się na współdziałanie ze służbami mundurowymi. Ma w tym pomóc podpisana właśnie umowa o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem oraz Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji tych służb, działającym w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Zaplanowano wspólne działania polegające na organizacji konferencji i seminariów, których efektem będzie promocja produktów oferowanych przez tarnowską spółkę wśród Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej a także Służby Celnej. Główny nacisk ma być położony na strzelnice kontenerowe. Zostały one ostatnio wyposażone w multimedialny trenażer Laser Shot, wykorzystujący komputerowo sterowane sekwencje filmowe. W kontenerach posiadających specjalne kulochwyty można strzelać z pistoletów o kalibrze do 11,43 mm oraz z pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm. Ponieważ urządzenie jest przystosowane do pracy w parach w ciągu godziny taki trening może przejść nawet trzydziestu strzelających.

Umowę parafowali  rektor WSB prof.  Zdzisława Dacko-Pikiewicz i wiceprezes Zakładów Mechanicznych Tarnów Wojciech Gruszecki. Przeprowadził on także prezentację tarnowskich produktów przemysłu obronnego. Prezes Gruszecki zapowiedział ponadto, że firma planuje kolejne wykorzystania systemów kontenerowych. Podczas targów w Kielcach Zakłady Mechaniczne pokażą elementy skonstruowanego w ten sposób szpitala wojskowego. Ponadto , w ramach podpisanej umowy, władze uczelni zadeklarowały publikację we własnych wydawnictwach artykułów naukowych, poświęconych produkcji tarnowskiego przedsiębiorstwa.