Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z  decyzją  Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.80.2016.KO z dnia 14 października 2016r. przedsiębiorstwo energetyczne: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze jego działania, na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Załączniki