STRÓŻE PRAWA STRZELAJĄ POD TATRAMI

Z uznaniem o strzelnicy produkowanej w Zakładach Mechanicznych wypowiadają się policjanci testujący ją w Zakopanem. 

Nasi funkcjonariusze wysoko ocenili przydatność tego sprzętu  – mówi  Kazimierz Pietruch, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.
Jego zdaniem policjanci lepiej posługiwaliby się bronią, gdyby mieli  taką mobilną strzelnicę na własność, lub mogli ją wydzierżawić. Obecnie na treningi strzeleckie dojeżdżają bowiem do Nowego Targu albo nawet do Krakowa. Testującym podoba się także zamontowany ostatnio w strzelnicy multimedialny trenaże. Urządzenie oparte na wyświetlaniu sekwencji filmowych daje możliwość ingerencji w akcje wyświetlanych sekwencji poprzez oddanie strzału.

Specjalna kamera przechwytuje kierunek strzału, przesyła sygnał do komputera i uruchamia wersję programu, która jest skutkiem zaistniałego zdarzenia. Efekt trafienia zostaje wyświetlony na ekranie.  Do realizacji programu treningowego wykorzystano oprogramowanie Laser Shot, które maksymalnie urealnia symulowanie rzeczywistej interwencji. Ponadto w sprzęcie zamontowano oświetlenie przypominające warunki, występujące w miejscach interwencji służb mundurowych, łącznie z systemem oślepiania strzelca. Na strzelnicy można realizować trening ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia z pistoletów o kalibrze do 11,43 mm oraz pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm.

Konstrukcja, produkowana w zakładach należących do grupy Bumar, zebrała bardzo dobre opinie ekspertów, potwierdzone nagrodą specjalną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji MSPO 2009 w Kielcach. Od tego czasu sprzęt jest modernizowany i montowane jest w nim dodatkowe wyposażenie.

– Zastosowaliśmy na przykład moduł nawiewno-grzewczy, który wyposażony jest w klimatyzacyjną jednostkę chłodniczą z wykorzystaniem układu pompy ciepła. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, strzelnica jest więc produktem ekologicznym – mówi kierownik Działu Systemów Kontenerowych ZMT, Tomasz Kanarek.

Użytkowanie strzelnicy następuje bezpośrednio po zainstalowaniu w wyznaczonej lokalizacji , co trwa nie dłużej niż godzinę. Warto podkreślić, że nie ma konieczności uzyskania oddzielnych odbiorów i zatwierdzeń, także tych związanych z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym.  Strzelanie niemal nie powoduje hałasu poza kontenerem. Uderzenia pocisków w kulochwyt na zewnątrz brzmią jak odgłos kruszonego szkła. Kompletna strzelnica wraz z niezbędnym zapleczem technicznym składa się z dwóch kontenerów. Tarnowski sprzęt jest przykładem wyrobu przyszłości. Świadczy o tym możliwość natychmiastowego wdrożenia różnych opcji dodatkowych, uzyskana dzięki zastosowaniu modułowych instalacji elektrycznych i sterujących.