Strzelnica dla Powiatu?

Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego- Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach 40 ft HC jest bardzo atrakcyjnym towarem produkowanym w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Jest wysoko wyspecjalizowanym centrum szkoleniowym do realizacji zadań treningu strzeleckiego z broni palnej. Na swoim wyposażeniu Strzelnicę Kontenerową posiadają  już: Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Wojska Specjalne, Wojska Lądowe i Żandarmeria. W żadnym z tych przypadków nie ma zgłaszanych żadnych problemów, związanych z funkcjonowaniem obiektu.

11 kwietnia 2017 roku do siedziby ZMT przybyli Radni z powiatu tarnowskiego. Zostali zaproszeni do firmy w celu zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu oraz możliwościami użytkowania strzelnicy kontenerowej. Gdyby zdecydowali się na zakup tego obiektu, powiat tarnowski byłby pierwszym, który odpowiedział na apel posła Artura Sobonia (PiS),  który nawoływał, by w każdym powiecie powstała strzelnica. Wg zamysłu Posła Sobonia obiekty te miałyby być budowane ze środków z budżetu państwa i pieniędzy samorządowych.

Wizyta rozpoczęła się od obejrzenia wystawy z wyrobami produkowanymi w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Goście mogli zobaczyć m.in. rodzinę karabinów  wyborowych oraz system przeciwlotniczy Pilica. Przede wszystkim jednak  zwiedzali strzelnicę kontenerową. Wysłuchali opisu działania strzelnicy, wszystkich ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu. Ze słów dyrektora operacyjnego ZMT Tomasza Berezowskiego, który prezentował gościom strzelnicę, jasno wynikało, że obiekt ten cechuje się kilkoma istotnymi zaletami, które sprawiają, że na tle strzelnic stacjonarnych jest to niezwykle atrakcyjny produkt. – Jedną z najważniejszych cech tego obiektu  jest jego mobilność – zaznaczył dyr. Berezowski. – Ze względu na fakt, że nie wymaga pozwolenia budowlanego, strzelnicę tę można ustawić w dowolnym miejscu a jej uruchomienie zajmuje kilkadziesiąt minut. Dodatkowo, można ją dowolnie przewozić w wybrane miejsce. Całkowity czas złożenia strzelnicy w jednym miejscu użytkowania i uruchomienie w dowolnym innym miejscu nie przekracza dwóch godzin. W ciągu pół godziny strzelnica zostaje rozebrana, następnie – po przewiezieniu jej w wybrane miejsce – w ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut strzelnica może zostać  uruchomiona i oddana do użytkowania – zapewniał dyrektor operacyjny ZMT.

Kolejnym istotnym faktem jest wyposażenie obiektu w system wentylacji i klimatyzacji, dzięki któremu zadymienie w strzelnicy jest na poziomie minimalnym. Ogromne wrażenie na Radnych wywarły urządzenia multimedialne, w które wyposażona jest strzelnica. – Urządzenia te wykorzystują kamerę termalną, która odczytuje punkt przejścia pocisku bądź uderzenia światła laserowego. Ułatwia to bardzo szkolenie, gdyż nie ma potrzeby podchodzenia do tarczy i sprawdzania wyniku – wszystko jest widoczne na ekranie komputera. – tłumaczył gościom Mariusz Rusnak, kierownik Działu Systemy Kontenerowe.

Zainstalowanie multimedialnego interaktywnego trenażera  do realizacji zadań treningu strzeleckiego z wykorzystaniem amunicji ostrej lub  wskaźników laserowych umożliwia także szkolenie na różnych poziomach trudności, łącznie z wykorzystaniem scenek sytuacyjnych, które – oprócz sprawdzania umiejętności technicznych – weryfikują także przygotowanie psychologiczne szkolonej osoby.

Kryterium finansowe również podnosi atrakcyjność obiektu. – Zakup Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej jest co najmniej trzykrotnie tańszym rozwiązaniem niż postawienie strzelnicy stacjonarnej. Ponadto przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy Zakłady Mechaniczne Tarnów udzielają pełnej gwarancji na obiekt – deklaruje dyr. Berezowski.

Przy opisie funkcjonowania Mobilnej Strzelnicy nie można pominąć także aspektu środowiskowego. Strzelnica spełnia wszystkie wymagania środowiskowe. Nie przekracza dopuszczalnych norm hałasu. Jest szczelnie opancerzona, więc nie istnieje ryzyko przedostania się kul na zewnątrz a specjalnie zbudowane powłoki nie pozwalają na to, by przy strzelaniu występował rykoszet.

Radni z powiatu tarnowskiego mieli okazję także w praktyce przetestować użytkowanie obiektu. Goście strzelali amunicją ostrą, zarówno z broni krótkiej jak i długiej. Dostępne na strzelnicy różne warianty poziomów trudności urozmaiciło to zadanie.  Mogli strzelać  zarówno do nieruchomego jak i ruchomego celu. Najtrudniejszą opcją zdecydowanie były filmiki sytuacyjne, które wymagały od strzelającego refleksu, umiejętności oceny sytuacji oraz działania pod wpływem stresu.

Goście nie ukrywali, że obiekt wywarł na nich spore wrażenie. Przyznali także, że pomysł zakupu strzelnicy dla powiatu jest wart rozważenia.