WÓZKOWE PRAWO JAZDY W FIRMIE

Większe możliwości zdobywania nowych kwalifikacji i mniejsze koszty dla firmy związane z organizacją szkoleń. Takie mają być skutki prowadzenia  kursów obsługi wózków jezdniowych przez Zakłady Mechaniczne.  Firma uzyskała właśnie uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. Oznacza to, że nie będzie już potrzeby organizowania ich przez firmy zewnętrzne.

Wózki wykorzystywane są w przedsiębiorstwie w celach transportowych. – Co prawda nie ma ich zbyt dużo, ale dążymy do modelu, w którym pracownicy są jak najbardziej elastyczni i posiadają nieco szersze kompetencje niż przypisanie do określonego miejsca pracy. Wynika to z postępującej modernizacji wytwarzanego przez nas sprzętu i zmienności zamówień – tłumaczy kierownik Działu Zarządzania Personelem Zakładów Mechanicznych Barbara Siwa.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że uprawnienia zdobyte w przedsiębiorstwie będą przypisane do pracownika. W praktyce będzie miał on zatem możliwości korzystania z nich w innych firmach, praktycznie na terenie całej Unii Europejskiej.

Uzyskanie specjalnego certyfikatu uprawniającego przedsiębiorstwo do organizacji szkoleń było możliwe dzięki kwalifikacjom personelu. By tak się stało w zakładzie musi być zatrudniony instruktor nauki jazdy, wykładowca i egzaminator. Takie uprawnienia posiada specjalista do spraw BHP Jarosław Żmuda.  Wpisanie firmy na listę przedsiębiorstw uprawnionych do organizacji szkoleń powoduje, że nie będzie potrzeby organizacji egzaminu, który dotychczas przeprowadzał Urząd Dozoru Technicznego.  Obecnie absolwenci kursów będą zaliczać jedynie egzamin wewnętrzny.

Egzaminy Urzędu Dozoru Technicznego pozostają aktualne dla osób kończących kursy dla operatorów suwnic.  Obecnie około dwudziestu pracowników bierze udział w takim szkoleniu, przeznaczonym dla obsługujących urządzenia dźwigowe sterowane z kabiny i poziomu roboczego. – Szeroka paleta kursów i szkoleń, które są dostępne dla pracowników ma im ułatwić rozwój i stworzyć możliwości realizacji własnych ambicji.  Sprzyja to także podnoszeniu poziomu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na czym nam bardzo zależy – dodaje Barbara Siwa.