(Polski) Zakup i instalacja systemu wibracyjnego (stół ślizgowy, kontroler, czujniki, oprzyrządowanie i oprogramowanie)-nr 1