O projekcie

Informacja o projekcie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2012-2015 Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu  dla gospodarki” Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji  w sektorze usług nowoczesnych”   Nazwa projektu: Centrum Badawczo Rozwojowe Czytaj więcej …