Usługi

Zakłady Mechaniczne “Tarnów” oprócz produkcji uzbrojenia proponuje również usługi kooperacyjne w zakresie obróbki plastycznej, technologii galwanicznych i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem.