Zarząd

Henryk Łabędź – Prezes Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

 
Jest absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2018 r. ukończył także studia podyplomowe: Zarządzania Przedsiębiorstwem w Branży Zbrojeniowej na Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie. Ze Spółką jest związany od ponad 30 lat, gdzie pracował na różnych stanowiskach, a także aktywnie angażował się w działalność związkową. W latach 2006-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność” i szefa międzyzakładowej organizacji związkowej przy Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A.

W dniu 22.07.2016 r. został wybrany na swoją pierwszą kadencję jako Prezes Zarządu, którą pełnił do 2018 roku, kiedy to Rada Nadzorcza ponownie powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Rozpoczęta w dniu 28.06.2021 r. kolejna kadencja jest jego trzecią. Poza działalnością w Spółce Henryk Łabędź jest także od 2017 r. Przewodniczącym Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, a od maja 2021 roku zasiada w Radzie Nadzorczej MESKO S.A.

 

Robert Pacana – Członek Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Absolwent kilku uczelni wyższych – ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa, a także studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwem w Branży Zbrojeniowej na  Akademii Sztuki Wojennej. Ponadto uzyskał tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

To doświadczony menadżer z wieloletnią praktyką w firmach produkcyjnych z branży lotniczej i zbrojeniowej. Osiągnął znaczące sukcesy w zarządzaniu operacyjnym, produkcją oraz obsłudze posprzedażnej klientów w kraju i zagranicą. Karierę rozpoczął w WSK „PZL-Rzeszów” S.A. gdzie odpowiedzialny był za wdrożenie Lean Manufacturing. Następnie pracował w PZL Mielec S.A. na stanowiskach dyrektorskich. Jako Dyrektor Centrum Prac Startowych i Serwisu odpowiedzialny był za dostawę Śmigłowców S-70i Black Hawk i Samolotów M28 do klientów komercyjnych oraz serwisowanie Samolotów M28 Bryza dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Później zarządzał i doradzał firmom z różnych branż w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych. Zasiada także w Radzie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Pracę w tarnowskich Zakładach Mechanicznych rozpoczął na początku 2018 roku,  najpierw pełniąc funkcję Dyrektora ds. Produkcji, następnie – Dyrektora Operacyjnego. Na Członka Zarządu ds. Techniczno-Handlowych Spółki Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A.  powołany został 21 grudnia 2018. Na kolejną,  trzyletnią kadencję powołany zaś został z dniem 28 czerwca 2021 r.

Jaromir Gorczyca – Członek Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Uzyskał tytuł magistra na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent dwóch kierunków na studiach podyplomowych: Zarządzania dla Dyrektorów Finansowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Wyceny Nieruchomości (Politechnika Świętokrzyska). Posiada szerokie kompetencje do kierowania finansami Spółki.

Doświadczony w zakresie zapewniania płynności finansowej, nadzorowania dyscypliny budżetowej  czy też zarządzania pracą działów: księgowego, finansowego, controllingu, windykacji i informatyki. Zdobył bogate doświadczenie, piastując w różnych firmach stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego. Pracował m.in. w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle, W Hucie Batory Sp. z o.o. w Chorzowie  oraz w  Zakładach Lentex S.A. w  Lublińcu. Od 6.05.2019 r. pełni  funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Spółce Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. Nominacja z dnia 28.06.2021 r. przedłuża jego kadencję o kolejne 3 lata.