O rozwiązaniach optoelektronicznych stosowanych w ZMT podczas VI Konferencji Optoelektronicznej

W dniach 17-18 listopada 2021 roku w Hotelu Windsor w Jachrance  odbyła się VI edycja Konferencji Optoelektronicznej. Tytuł tegorocznej konferencji to: „Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku”. Prezentowane referaty oraz zagadnienia ułożone zostały w dwa bloki tematyczne: dzień pierwszy dotyczył rozmów na temat doświadczeń Sił Zbrojnych i przemysłu w wykorzystaniu optoelektroniki, natomiast drugiego dnia konferencji dyskutowano na temat przyszłości systemów fotonicznych.

Wśród prelegentów pierwszego dnia był Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A mgr inż. Krzysztof Lustofin, który w ramach  sesji zatytułowanej: „Rola optoelektroniki w innowacyjnym przemyśle obronnym” zaprezentował  referat pt.: „Produkty Zakładów Mechanicznych Tarnów – przekrój rozwiązań optoelektronicznych”.

 W swoim wystąpieniu przybliżył nowoczesne i innowacyjne rozwiązania optoelektroniczne stosowane w wyrobach produkcji tarnowskiego przedsiębiorstwa  zbrojeniowego. Mówił m.in. o sensorach optycznych zastosowanych w Przeciwlotniczym Systemie Artyleryjsko-Rakietowym PSR-A Pilica oraz w tegorocznym laureacie nagrody Lider Bezpieczeństwa Państwa – systemie zwalczania BSL.

– Sensory optyczne zastosowane w PSR-A Pilica są elementami jednostki ogniowej i przeznaczone są do pozyskiwania informacji o sytuacji powietrznej, analizowanej przez operatora jednostki ogniowej oraz wideoserwer. Ułatwiają one operatorowi nakierowanie uzbrojenia na wybrany cel – tłumaczył w swoim referacie dyrektor Krzysztof Lustofin, .

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” zaangażowały się w organizację tej  konferencji także jako wystawca. Pracownicy ZMT zaprezentowali zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU-A3B na pojeździe Tarvos, karabiny MWS-15, MWS-25 i UKM-2020S oraz granatnik i  moździerz naszej produkcji.

*

Konferencja Optoelektroniczna jest cenionym forum wymiany myśli i dyskusji dla ekspertów, przedstawicieli instytutów badawczo-naukowych, uczelni wyższych, przemysłu oraz Wojska. Pozwala na integrację środowisk naukowych, producentów, a także użytkowników technologii optoelektronicznych, jest też okazją do podjęcia współpracy przy rozwiązywaniu problemów tej perspektywicznej dziedziny nauki i gospodarki.